• Bankenlaan 62a

    1944 NN Beverwijk

Technische keuring

Sinds 1998 is de werkgever volgens het Arbobesluit (voortkomend uit de richtlijn Arbeidsmiddelen) verplicht om de nodige maatregelen te treffen daar waar het gaat om Arbeidsmiddelen. De Arbeidsmiddelen moeten zodanig zijn uitgerust en/of worden toegepast dat de veiligheid tijdens het gebruik geen gevaar loopt.

Middels een gestructureerd plan van aanpak worden de inspectieresultaten periodiek voor u vastgelegd.

Na goedkeuring ontvangt u van ons een certificaat en worden de arbeidsmiddelen voorzien van een

Goedkeuringssticker met de eerstvolgende datum van inspectie.

Gezondheid

Ook de gezondheid van de medewerkers tijdens het gebruik van arbeidsmiddelen mag geen gevaar lopen. Het begrip ‘arbeidsmiddel’ wordt gedefinieerd als ‘alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.

Goed en veilig functionerende arbeidsmiddelen voorkomen de kans op persoonlijk letsel en stilstand van werkzaamheden.

U wenst geen letsel en ziekteverzuim onder uw personeel als gevolg van onveilige (elektrische) arbeidsmiddelen?

Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers veilig kunnen werken.

 

Arbeidsmiddelen in iedere werkomgeving (kantoor, werkplaats of anderszins) kunnen wij op locatie

inspecteren.

Informeer naar onze mogelijkheden!

Voorbeelden van arbeidsmiddelen zijn:

Afbeeldingsresultaat voor vinkje Elektrisch arbeidsmiddelen en machines volgens NEN3140
Afbeeldingsresultaat voor vinkje Hef- en Hijsmiddelen
Afbeeldingsresultaat voor vinkje Magazijnstellingen en stalen opslagsystemen
Afbeeldingsresultaat voor vinkje Elektrische installaties NEN 1010 en NEN 3140
Afbeeldingsresultaat voor vinkje Verplaatsbare toestellen o.a. koelkasten, magnetrons, printers, computers
Afbeeldingsresultaat voor vinkje Snoerhaspels en verlengkabels, ladders, trappen, rolsteigers
Afbeeldingsresultaat voor vinkje Mobiele verdeelinrichtingen en schakelkasten zoals bouwkasten
Afbeeldingsresultaat voor vinkje Persoonlijke beschermingsmiddelen
Afbeeldingsresultaat voor vinkje Valbeveiliging, luchtgereedschap, brandblusmiddelen, Noodverlichting

Goedkeuringssticker:

Middels een gestructureerd plan van aanpak worden de inspectieresultaten periodiek voor u vastgelegd.

Na goedkeuring ontvangt u van ons een certificaat en worden de arbeidsmiddelen voorzien van een goedkeuringssticker met de eerstvolgende datum van inspectie.

CSC_0310

Uw voordelen:

+FIJEN- levert u na de uitgevoerde inspectie een gedetailleerde rapportage waarmee u de volgende voordelen behaalt:

Volledig inzicht in de staat van onderhoud van uw arbeidsmiddelen een duidelijke rapportage als basis voor reparatie of vervanging.

 

Input voor het opzetten van een beheersplan. Aantoonbare ARBO verantwoordelijkheid richting uw personeel, derden, verzekeraars en toezichthoudende instanties zoals de arbeidsinspectie.

 

Veel bouw gerelateerde bedrijven zijn VCA gecertificeerd. Verplichte jaarlijkse keuring van uw (elektrische) arbeidsmiddelen wordt als criterium gesteld. Wij zorgen dat u aan dit criterium voldoet! U wenst geen letsel en ziekteverzuim onder uw personeel als gevolg van onveilige (elektrische) arbeidsmiddelen?

 

Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers veilig kunnen werken. Arbeidsmiddelen in iedere werkomgeving (kantoor, werkplaats of anderszins) kunnen wij op locatie inspecteren.

Informeer naar onze mogelijkheden!

Frequentie:

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen van de arbeidsmiddelen is 1 jaar.

Onze keurmeester zal na de keuring de desbetreffende arbeidsmiddel voorzien van een keuringssticker. Op deze sticker is af te lezen wanneer de volgende keuring dient plaats te vinden.

 

Locatie:

De keuringslocatie gaat ten alle tijden in overleg met de klant.

Gezien de mobiliteit van onze keurmeester is het altijd mogelijk om op locatie te keuren.

Zeker wanneer er grote hoeveelheden gekeurd dienen te worden, is het te adviseren dit op locatie door onze keurmeester te laten uitvoeren.

 

Afkeuring:

 Mocht de desbetreffende arbeidsmiddel afgekeurd worden, dan zal met de klant besproken worden welke actie te ondernemen. Onze keurmeester zal een advies uitbrengen over wat deze actie kan zijn.

Goed werk lever je met goed materieel.

De wet- en regelgeving voor arbeidsmiddelen eist daarom ook dat het materieel waar je mee werkt tenminste eenmaal per jaar wordt gekeurd. Deze verplichte inspectie moet worden uitgevoerd door een deskundig persoon. Door het materieel periodiek te laten keuren ben je zeker van kwaliteit en veiligheid.

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen is 1 jaar. Onze keurmeester zal na de keuring het desbetreffende apparaat/installatie voorzien van een keuringssticker.
Op deze sticker is af te lezen wanneer de volgende keuring dient plaats te vinden.

De keuringslocatie gaat ten alle tijden in overleg met de klant. Gezien de mobiliteit van onze keurmeester is het altijd mogelijk om op locatie te keuren. Zeker wanneer er grote hoeveelheden gekeurd dienen te worden, is het te adviseren dit op locatie door onze keurmeester te laten uitvoeren.

Mocht de desbetreffende het desbetreffende installatie/machine afgekeurd worden, dan zal met de klant besproken worden welke actie te ondernemen. Onze keurmeester zal een advies uitbrengen over wat deze actie kan zijn.

Pro Dedicated | Webdesign, Webshop (hosting), Print & Grafisch Design