• Bankenlaan 62a

    1944 NN Beverwijk

Inspectie brandblusmiddelen

 

Blusmiddelen, zoals brandblussers en brandhaspels vallen onder REOB, de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen.
Vanuit uw (brand)verzekering of andere overeenkomsten kunnen aanvullende eisen gelden van inspectie minimaal 1x per jaar.

Voor brandslanghaspels geldt daar bovenop de verplichting van een uitgebreide controle een keer in de vijf jaar.

 

Sproeischuimblusser

 

(Sproei)schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruikersvriendelijk en effectief. Bovendien is de nevenschade nihil en wordt het milieu door de blusstof niet of nauwelijks belast.
Sproeischuimblussers zijn geschikt voor toepassing in auto, caravan, boot, garage, woning, schuur, niet-vorstvrije ruimte, werkplaats, enz. De blusser bevat een premix (water, AFFF en vorstbeschermer) en is permanent onder druk.

brandblusser

Poederblusser

 

Poederblussers onderscheiden zich onder meer door een uitstekende bluscapaciteit. De blussers kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van vaste-stofbranden, vloeistof- en gasbranden (brandklassen A, B en C). Zowel inzet bij hoge als ook bij zeer lage temperaturen is mogelijk. Ook het blussen van onder spanning staande apparatuur levert geen gevaar op. Rekening moet echter worden gehouden met de nevenschade van bluspoeder op elektronische en fijnmechanische apparatuur. Poederblussers moeten daarom alleen daar worden toegepast waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en de nevenschade van ondergeschikt belang is, zoals bijvoorbeeld in de (petro) chemische industrie.

 

Koolzuursneeuwblusser – CO2-blusser

 

Koolzuursneeuwblussers, ook wel CO2-blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en branden in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof geen reststoffen achter laat bij gebruik.

 

Vetblusser

 

Speciaal ontwikkeld voor het blussen van een vetbrand. Ook geschikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeistoffen.

Goed werk lever je met goed materieel.

De wet- en regelgeving voor arbeidsmiddelen eist daarom ook dat het materieel waar je mee werkt tenminste eenmaal per jaar wordt gekeurd. Deze verplichte inspectie moet worden uitgevoerd door een deskundig persoon. Door het materieel periodiek te laten keuren ben je zeker van kwaliteit en veiligheid.

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen is 1 jaar. Onze keurmeester zal na de keuring het desbetreffende apparaat/installatie voorzien van een keuringssticker.
Op deze sticker is af te lezen wanneer de volgende keuring dient plaats te vinden.

De keuringslocatie gaat ten alle tijden in overleg met de klant. Gezien de mobiliteit van onze keurmeester is het altijd mogelijk om op locatie te keuren. Zeker wanneer er grote hoeveelheden gekeurd dienen te worden, is het te adviseren dit op locatie door onze keurmeester te laten uitvoeren.

Mocht de desbetreffende het desbetreffende installatie/machine afgekeurd worden, dan zal met de klant besproken worden welke actie te ondernemen. Onze keurmeester zal een advies uitbrengen over wat deze actie kan zijn.

Pro Dedicated | Webdesign, Webshop (hosting), Print & Grafisch Design